Nedan presenteras ledarstaben för damlaget.

Huvudtränare
Andrée Johansson


A S S I S T E R A N D E  T R Ä N A R E


Mattias hed

S P O R T C H E F

fr

r

Fredrik Andersson 

Lagledare

BILD TILLKOMMER

Joachim Petersson


Ansvarig damavdelning

BILD TILLKOMMER

Cecilia Jönsson


ANSVARIG DAMAVDELNING

BILD TILLKOMMER

Catrin Svensson