Vår målbild och ambition är att alla våra samarbetspartners upplever att vårt varumärke förknippas med en rad starka mervärden. Dels genom alla de formella och informella nätverken som uppstår runt vår klubb, men också genom att man som företag visar tillhörighet och gör ett aktivt ställningstagande. I gengäld ställer detta naturligtvis höga krav på oss som klubb och vi arbetar därför ständigt med att leva och verka i enlighet med vår värdegrund. Vår drivkraft är att hela tiden förnya oss, sträva framåt samt skapa nya och spännande umgängesformer som möjliggör för våra partners att träffas. Stort tack för att ni är med och stöttar oss, ni gör stor skillnad!
Kristoffer Pressfeldt
Säljare
0702-99 16 80

Robert Nilsson
Säljare
0709-35 40 93