HBK-Ringen

Vid senaste årsmöte blev Jesper Ljung omvald som ordförande.
P.g.a. coronatider finns det inget möte som är fastställt.

Styrelsen i dag består av Jesper Ljung, ordförande, Birgitta Johansson, Mats Jönsson, Christer Johansson, Henrik Lind, Robert Horvath och Per Johansson.


Denna sida är ett test!!!