Halmstads BK ska genom värdeorden omtanke, utveckling och inkludering, med fotboll som verktyg och hela Halmstad som arena, jobba #FRAMÅT för en hållbar framtid. Detta genom att öka kunskap och förståelse för hållbarhetens tre ben, förebygga ensamhet och främja integration, jämställdhet och psykisk hälsa bland unga varje dag.

Läs mer på framåt.se