HBK-ringen bjuder in till möte och träff!

Kallelse till allmänt möte i HBK-ringen den 14 september kl. 18:00 på Örjans vall. Efter mötet gästar mästartränaren Tom Prahl.

Ärende: Medlemsavgifter HBK-Ringen kallar till extra allmänt möte då styrelsen för HBK-Ringen föreslår att medlemsavgiften i HBK-Ringen till 200 kr, oavsett ålder, med början verksamhetsåret 2024. 


Anledningen till ett extra utlyst möte, och därmed en ändring av årsmötebeslutet från 230315, är följande: 


• Harmonisering och likställan av medlemsavgift – alla vuxna HBK-medlemmar föreslås betala 200 kr oavsett ålder för medlemskap i HBK-Ringen. 


• Förenkling av rutiner – Medlemsadministrationen i Ringen anpassas till Moderföreningens nya system. 
Vänligen notera att endast medlemmar i HBK-Ringen kan närvara. 


Käre Ringen-medlem,
Direkt efter det extra allmänna mötet gästas HBK-Ringen av gamle mästartränaren Tom Prahl. Han kommer att berätta historierna som ledde fram till guldet år 2000, den kanske mest framgångrika upplagan av HBK någonsin (hittills...). 


• Vi kommer också att gästas av en representant från Moderföreningen. 
• Naturligtvis bjuder HBK-Ringen på kaffe och fralla. 
• Sedvanligt lotteri med fina vinster 


Anmälan senast den 11/9 via e-mail till ringen@hbk.se eller till kassör Mats Jönsson, 0733-407887. 
Varmt välkommen till en kväll med guldglans!