Försäljning av Seriekort 2023

Enligt tradition så brukar vi sälja Seriekort under december-månad. Så kommer även bli fallet i år.
I år kommer försäljningen att starta måndag 5 december kl. 10.00.

För er som har haft sittplatser tidigare har dessa reserverade t o m 31 januari 2023.

Mer information kommer senare om priser, betalning och kort.