Årsmöte och tid för motioner

Föreningens årsmöte är planerat till tisdagen den 10 mars 2020.
Föreningens stadgar § 15.2 säger:
"Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda före den 1 januari. Styrelsen skall offentliggöra information om motionsstopp på www.hbk.se senast den 1 december varje år. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget."

Medlem kan således inkomma med motion till årsmötet senast den 31 december 2019. Dessa kan inlämnas skriftligt på HBK:s kansli, via epost till info@hbk.se eller per brev till Halmstads Bollklubb, Box 223, 301 06 Halmstad