Förändring – HBK:s klubbchef slutar

Tony Karlsson har på egen begäran sagt upp sig som klubbchef och har per 3/6 lämnat sin post.
Med utgångspunkt i klubbens ekonomi och att Magnus Haglund har kommit in som manager kliver Tony Karlsson med omedelbar verkan av som klubbchef på egen begäran och belastar ej klubben med lönekostnader, utan kommer ideellt arbeta för att skapa intäkter för klubben.
– Detta känns som en praktisk lösning då medarbetarna är väldigt självgående och klubbens behov till stor del handlar om minskade kostnader och ökade intäkter. Arbete pågår för att finna en ny klubbchef i HBK, kommenterar Pelle Nilsson, ordförande i HBK.