Valberedningens arbete är i full gång

Som bekant är HBK en ideell förening som ”ägs” av sina medlemmar. Alla som är medlemmar i föreningen kan rösta på årsmötet om HBK:s framtida ordförande och styrelse. I mars nästa år är det dags för ett nytt årsmöte och valberedningens arbete är igång.
Valberedningen i HBK leds av Urban Jansson som ordförande och som valberedningsledamöter fungerar Per Texas Johansson och Catrin Svensson.

Valberedningen kontaktas enklast via mail: urbanus@bredband.net

Alla förslag till valberedningen behandlas konfidentiellt och skall vara valberedningen tillhanda senast 2018-12-31.