HBK jobbar inte bara med elitfotboll, vi satsar även på Halmstad! Därför engagerar vi oss i bland annat dessa projekt.

Halmstadmilen

Som en elitförening inom fotboll är HBK starkt sammanknippat med motion och hälsa. Det var en av många anledningar till att vi, i samarbete med huvudpartnern Fem Hjärtan Fastigheter, valde att starta Halmstadmilen – ett lopp som startar och slutar på Örjans vall efter en sväng i city och upplopp längs vackra Nissan.

Vi vill skapa ytterligare en folkfest i Halmstad. Kan det dessutom bidra till att Halmstad, som vi bryr oss så mycket om, blir en friskare stad i långa loppet är mycket vunnet.

Låt hjärtat vara med!
Läs mer på halmstadmilen.se


Laxacupen

Ungdomsturneringen Laxacupen har arrangerats av HBK varje år sedan 1980. Förra året deltog ca. 200 lag, och vi fortsätter växa. 
Vi erbjuder åldersklasserna P11-15 & F11-15

Ta chansen och var en del av fotbollsfesten ni med!

Läs mer på www.laxacupen.se 

Nattfotboll

Som en satsning på Halmstads ungdomar arrangerar HBK regelbundet nattfotboll på Andersberg, där ungdomar är välkomna att spela spontanfotboll på fredagskvällar!
Målet med Nattfotbollen är att erbjuda en aktivitet där människor från olika kulturella, religiösa, etniska och sociala bakgrunder möts under idrottens gemensamma tak och värdegrund. Fotbollen bygger på gemensam respekt för dina medmänniskor, och nattfotbollen ska genomsyras av glädje och gemenskap.

Lässpelet! 

HBK hjärta läsning 

Ett av HBKs olika CSR projekt är Lässpelet! - HBK hjärta läsning. Ett samverkansprojekt mellan HBK, biblioteken i Halmstad och SISU. Projektet agerar på flera olika arenor där vi på ett glädjefyllt sätt uppmuntrar barn och unga till en aktiv återhämtning genom läsning. 

Barnens plats på Örjans Vall, Kids Corner, har fått ett minibibliotek med myshörna där du kan läsa om fotboll och supporterskapet. Bibliotekspersonal finns också på plats flera gånger under året för att dela ut bokmärken i form av idolbilder på spelarna och böcker till alla barn. 

Under 3 tillfällen 2018 har HBK lästräffar ute på olika bibliotek i Halmstad, här spelar vi fotboll och läser tillsammans med våra läsande förebilder Marcus Mathisen och Alexander Berntsson. 

Den vardagliga verksamheten som sker på Halmstad Arena IP och Kombihallen i och med vår ungdomsverksamhet får ett nytt värdskap, minibibliotek, naturliga mötesplatser och läxläsning. 

HBK verkar för att underlätta och uppmuntra ungdomar och barn till att kombinera idrott och studier genom projektet Lässpelet!.