Medlemsavgifter

HBK:s medlemsavgifter för 2018 är:
Vuxen 400:-
Pensionär

200:-

Familj  500:-
Ungdom 200:-


För att bli medlem i HBK kan du betala in medlemsavgiften till HBK:s bankgiro, 424-0149. Märk betalningen med Namn, personnummer och adress. 

Våra huvudsponsorer