HBK2020

”HBK – föreningen att se upp till”. Så lyder vår vision. Vi i HBK ska hela tiden sträva efter att vara ett föredöme avseende hur en förening ska drivas och uppfattas idag och i framtiden. Visionen är ett bärande inslag i det vi kallar ”HBK2020” och som bäst kan beskrivas som ett styrdokument som ska leda oss in i framtiden.

Vi har en tydlig bild av vad vi vill vara som förening och vi har under försäsongen konkretiserat ambitionen. Strategin omfattar en rad olika punkter, bland annat har vi enats om följande mål:
– Den självklara destinationen för dagens och morgondagens spelare. För spelare som söker utveckling ska HBK vara det självklara valet.
– Sveriges trevligaste arena. Inget våld, inga hatramsor, bara kärlek till laget och en välkomnande kultur för
alla.
– Den stabila allsvenska föreningen. Den stabila föreningen som inte behöver titta oroligt nedåt, varken i tabellen eller i resultaträkningen.
– Plantskolan för morgondagens ledare. Ledare med höga ambitioner ska välja HBK för att kunna utvecklas
och nå sin högstanivå.

Våra mål blir ett bra fundament i föreningen vars verksamhet ringas in i vår verksamhetsidé: ”HBK föder
drömmar och skapar minnen för alla som är engagerade i föreningen.”

Våra huvudsponsorer