Föreningen Gamla Bollklubbare

Föreningen Gamla Bollklubbare är en kamratförening inom HBK vars syfte är att bevara tidigare spelare och ledare i HBK-gemenskapen. Förutsättningen för medlemskap är att man har fyllt 30 år samt att man varit verksam som spelare eller ledare på seniornivå i HBK. Dessutom gäller att man också är medlem i moderföreningen. Föreningen har för närvarande ca 150 betalande medlemmar.

Föreningen bildades 1935 och var HBKs första stödförening. Från början kunde alla intresserade bollklubbare bli medlemmar. 1991 ändrades emellertid stadgarna och nu gäller följande kriterier för medlemskap:
Medlem i moderföreningen, 30 år fyllda och tidigare spelare eller ledare i HBK.

Föreningen anordnar under året flera medlemsträffar såsom företagsbesök, utflykter, golf mm. För medlemsskap kontakta Mats Johansson,tel 070-249 59 26

Våra huvudsponsorer